Reklamasjon/Skadetakst

Skadeskjønn sikrer et profesjonelt og grundig grunnlag for eventuelle erstatningssaker dersom eiendommen din skulle få skader

Priser for våre tjenester, samt timepris og tillegg finner du under priser.
© Frøyen Takst
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram