Priser

Tilstandsrapport

Med bolig menes, enebolig, fritidsbolig, rekkehus, halvpart-2-mannsbolig og ¼-part 4-mannsbolig.
Med leilighet menes vurdering av boenhet uten fellesdeler utenfor leilighetens bruksareal BRA.

*Prisen gjelder i utgangspunktet boliger opp til ca 250-300 m². Be om pris ved boliger større enn 300 m²
eller ved boliger av mer spesiell karakter, type boligbygg med flere leiligheter, med næringsdel etc.

Reklamasjon/Skadetakst

Reklamasjon: Medgått tid

Timepris kr 1625,- inkl.mva

Verdi-/Lånetakst

Leilighet

5 600,- inkl.mva

Enebolig

7 000,- inkl.mva

Forenklet lånetakst

Leilighet

4 500,- inkl.mva

© Frøyen Takst
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram