Forenklet lånetakst

En forenklet lånetakst er en enklere utgave av verdi- og lånetaksten

Takstformen blir kun benyttet i forbindelse med finansiering av boligeiendommer og er et rimeligere alternativ til den mer omfattende verdi- og lånetaksten.

Den forenklede lånetaksten har en kortfattet beskrivelse og arealet blir angitt som samlet bruksareal for hver bygning – bruttoareal blir ikke beskrevet og det blir ikke skilt mellom primær- og sekundærareal.

Priser for våre tjenester, samt timepris og tillegg finner du under priser.
© Frøyen Takst
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram