Verdi-/lånetakst

Når vi utfører verdi- og lånetakst anslår vi verdien av både bygningsmasse og tomt

Faktorer som bygningens generelle stand, eventuelle feil eller mangler, solforhold samt utsikt og beliggenhet spiller alle inn under vurderingen.

Vi anbefaler normalt verdi- og lånetakst når en bolig skal refinansieres eller ved oppgjør i forbindelse med arv eller skilsmisser. Verdi- og lånetakst kan også benyttes ved salg av bolig, men vi anbefaler da en grundigere rapport.

Rapportens innhold:

  • Beskrivelse av eiendommen
  • Generelle opplysninger
  • Reguleringsmessige forhold
  • Eierforhold
  • Tekniske beskrivelser og verdiberegninger
  • Beskrivelse av areal og romdisponering
  • Kommentarer til grunnboken
  • Markedsanalyse
  • Verdikonklusjon

Selgerens egenerklæring inngår også som en del av verdi- og lånetaksten.

Priser for våre tjenester, samt timepris og tillegg finner du under priser.

© Frøyen Takst
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram