Verdi-/ lånetakst

Verdi-/ lånetakst

Når vi utfører verdi- og lånetakst anslår vi verdien av både bygningsmasse og tomt. Faktorer som bygningens generelle stand, eventuelle feil eller mangler, solforhold samt utsikt og beliggenhet spiller alle inn under vurderingen.

Vi anbefaler normalt verdi- og lånetakst når en bolig skal refinansieres eller ved oppgjør i forbindelse med arv eller skilsmisser. Verdi- og lånetakst kan også benyttes ved salg av bolig, men vi anbefaler da en grundigere rapport.

Rapportens innhold

  • Beskrivelse av eiendommen
  • Generelle opplysninger
  • Reguleringsmessige forhold
  • Eierforhold
  • Tekniske beskrivelser og verdiberegninger
  • Beskrivelse av areal og romdisponering
  • Kommentarer til grunnboken
  • Markedsanalyse
  • Verdikonklusjon

Selgerens egenerklæring inngår også som en del av verdi- og lånetaksten.

Priser for verdi- og lånetakst

Leilighet

Pris: kr. 5 000,-

Enebolig*

Pris: kr. 6 500,-

Spørsmål?

Har du spørsmål angående noen av våre tjenester? Send oss en melding, så kommer vi tilbake til deg.

Vi kan levere 1-3 dager etter kontraktinngåelse

Vi kan komme på befaring etter vanlig arbeidstid

Over 15 års erfaring I byggebransjen