Tjenester

Tjenester

Tilstandsrapport – Eierskifte

Rapporten brukes for å kontrollere bygningsdeler der det erfaringsmessig kan oppstå konflikt mellom kjøper og selger.

Les mer om tilstandsrapport – eierskifte

Tilstandsrapport

Det eksisterer flere forskjellige tilstandsrapporter på markedet i dag. Felles for de fleste tilstandsrapporter er at de tar for seg den tekniske tilstanden til objektet som blir vurdert.

Les mer om tilstandsrapport

Reklamasjon/skadetakst

Reklamasjon/ skadetakst sikrer et profesjonelt og grundig grunnlag for eventuelle erstatningssaker dersom eiendommen din skulle få skader.

Les mer om reklamasjon/skadetakst

Uavhengig kontroll

Frøyen Takst utfører uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet i tiltaksklasse 1.
Les mer om uavhengig kontroll

Verdi- og lånetakst

Når vi utfører verdi- og lånetakst anslår vi verdien av både bygningsmasse og tomt. Faktorer som bygningens generelle stand, eventuelle feil eller mangler, solforhold samt utsikt og beliggenhet spiller alle inn under vurderingen.

Les mer om verdi- og lånetakst

Forenklet lånetakst

En forenklet lånetakst er en enklere utgave av verdi- og lånetaksten. Takstformen blir kun benyttet i forbindelse med finansiering av boligeiendommer og er et rimeligere alternativ til den mer omfattende verdi- og lånetaksten.

Les mer om forenklet lånetakst

Spørsmål?

Har du spørsmål angående noen av våre tjenester? Send oss en melding, så kommer vi tilbake til deg.

Vi kan levere 1-3 dager etter kontraktinngåelse

Vi kan komme på befaring etter vanlig arbeidstid

Over 15 års erfaring I byggebransjen