Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll

Frøyen Takst utfører uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet i tiltaksklasse 1.

En uavhengig kontroll skal i hovedsak påse at arbeidet med våtrom er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser samt at dette oppfyller kravene i byggteknisk forskrift.

Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggefeil. Kontrollen innføres på områder hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

Kravet om uavhengig kontroll kom i 1.1.2013. Det er tiltakshaver som har ansvar for å bestille kontrollforetak som gjennomfører den uavhengige kontrollen og sørger for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven. I tillegg kan tiltakshaver bestille mer omfattende kontroll som går ut over regelverkets minstekrav til kontroll.

I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:

Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
Lufttetthet i nye boliger

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet. Frøyen Takst benytter sjekklistesystemer fra Holte ved utførelse av selve kontrollen.

Spørsmål?

Har du spørsmål angående noen av våre tjenester? Send oss en melding, så kommer vi tilbake til deg.

Vi kan levere 1-3 dager etter kontraktinngåelse

Vi kan komme på befaring etter vanlig arbeidstid

Over 10 års erfaring I byggebransjen