Tilstandsrapport

Tilstandsrapport

Det eksisterer flere forskjellige tilstandsrapporter på markedet i dag. Felles for de fleste tilstandsrapporter er at de tar for seg den tekniske tilstanden til objektet som blir vurdert. Det settes tilstandsgrader og gjenstående levetider samtidig som det beskrives anbefalte tiltak ved avdekkede avvik på din bolig.

Frøyen Takst leverer tilstandsrapporter til anvendelse i flere forskjellige forhold:

Våtromsrapport

Kontroll av våtrom og kjøkken. Benyttes gjerne i små borettslagsleiligheter der borettslaget har det økonomiske ansvaret for det ytre vedlikehold samt felles rørsystemer i bygget.

Tilstandsrapport med vedlikeholdsplan

Ved bruk av tilstandsrapport med vedlikeholdsplan vil man få en oversikt over tilstanden til bygget, eller den bygningsdelen som skal vurderes. Utarbeidelse av vedlikeholdsplan for en bolig gir en forutsigbar økonomisk oversikt over akutte og fremtidige kostnader knyttet til vedlikehold.

Om ønskelig kan Frøyen Takst være behjelpelig med å hente inn tilbud fra byggefirma som kan utføre vedlikehold og eventuelle oppgraderinger dere måtte ha behov for.

Kontakt oss i dag for et tilbud på tilstandsrapport med vedlikeholdsplan.

Kontakt oss i dag for et tilbud på tiltandsrapport, med eller uten vedlikeholdsplan.

Spørsmål?

Har du spørsmål angående noen av våre tjenester? Send oss en melding, så kommer vi tilbake til deg.

Vi kan levere 1-3 dager etter kontraktinngåelse

Vi kan komme på befaring etter vanlig arbeidstid

Over 15 års erfaring I byggebransjen